Loading

Privacy

Privacy

Personal-trainer.nl, uitgever van deze website, respecteert de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees/leden en bezoekers en doet al het mogelijke om de privacy in relatie tot het gebruik van onze websites te beschermen. Personal-trainer.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Personal-trainer.nl.
 In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens hebben wij de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag, Nederland. Onze aanvraag is daar in behandeling.

Gegevens
Iedereen kan onze websites bezoeken zonder het leveren van persoonsgegevens. Maar om verschillende diensten die op onze websites worden aangeboden te kunnen leveren, moet Personal-trainer.nl wel gegevens vastleggen. Personal-trainer.nl verbindt zich er echter toe je gegevens niet door te geven, te verkopen of af te staan aan derden zonder voorafgaande toestemming. De gegevens worden slechts gebruikt voor het optimaliseren van onze uitgaven, het versturen van nieuwsbrieven en productalerts aan diegene die hebben aangegeven deze te willen ontvangen en het op de hoogte houden van (nieuwe) producten en diensten van de uitgeverij, partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties.

Vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kun je richten aan: info@personal-trainer.nl

 

Cookies

Personal-trainer.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens (geen persoonsgegevens) dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hiermee kunnen wij zorgen voor een betere dienstverlening. Denk hierbij aan het automatisch inloggen bij ieder volgend bezoek aan één van onze websites. Met de meeste internetbrowsers kan je de cookies van de harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser je van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op deze site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan de gebruikers op basis van hun bezoek aan deze en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacy beleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Websites
Op de websites van Personal-trainer.nl kunnen links voorkomen naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees daarom altijd, indien aanwezig, het privacy statement van de site die je bezoekt.

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er bestaat altijd een mogelijkheid dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (informatie op) deze website.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website beschikbare informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van uitgever Personal-trainer.nl
Het eigendom van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud, alle rechten over de inhoud, vormgeving en (technische) architectuur van deze site, en met name - maar niet uitsluitend - over de teksten, foto's, illustraties en logo's, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Wijzigingen
Personal-trainer.nl behoudt zich het recht voor bovenstaand statement zonder aankondiging vooraf of verdere opgaaf van reden, op ieder gewenst moment aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie is altijd hier terug te vinden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Personal-Trainer.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten